2008-2018 © LinLux Solutions Łukasz Wędrocha || tel.: +48 503 57 67 37 || e-mail: kontakt@linlux.solutions || NIP: PL6431639112 || PL ENprofesjonalne linuksowe rozwiązania
w oparciu o nowoczesne technologie
oszczędź czas i pieniądze. zwiększ wydajność.27.04.2017 - zapytanie ofertowe na kompleksowe usługi doradcze

Zapraszamy do składania ofert na realizację kompleksowej usługi doradczej w zakresie technicznym i biznesowym niezbędnym do realizacji projektu.

Zamówienie realizowane jest w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Rozbudowa serwera pocztowego poprzez wytworzenie oprogramowania dedykowanego” w ramach działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Postępowanie jest prowadzone w trybie rozeznania rynku, zgodnie z zasadami określonymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”

Lista dokumentów:

  • Pełna treść zapytania ofertowego: pobierz pdf
  • Załącznik nr 1 (formularz oferty): pobierz docx | pobierz pdf | pobierz odt
  • Załącznik nr 2 (oświadczenie): pobierz docx | pobierz pdf | pobierz odt
  • Załącznik nr 3 (oświadczenie): pobierz docx | pobierz pdf | pobierz odt
  • Załącznik nr 4 (dokumentacja techniczna): pobierz pdf
  • Załącznik nr 5 (dokumentacja techniczna): pobierz pdf
  • Załącznik nr 6 (dokumentacja techniczna): pobierz pdf
  • Załącznik nr 7 (dokumentacja techniczna): pobierz pdf

    Termin składania ofert upływa 05.05.2017 o godz. 16.00.